logo_sisa
Sisa levert uitsluitend aan het bedrijfsleven

Wat verstaat de Wet loonbelasting onder het begrip ‘werkkleding’?

• kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls

• kleding die is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever

gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm²

 

Onbelast

Het verstrekken van werkkleding zoals hierboven beschreven, is onbelast. Bovendien kan de door u ter

beschikking gestelde kleding, die niet aan deze voorwaarden voldoet, belastingvrij blijven zolang deze kleding

aantoonbaar op de werkplek blijft.

 

Algemene bedrijfskleding

Als op de bedrijfskleding ten minste 70 cm² is voorzien van een beeldkenmerk, kan het kledingstuk belastingvrij

worden vergoed of verstrekt. Deze ruimte kan ook worden opgedeeld in meerdere logo’s. De oppervlakte-eis

geldt wel per kledingstuk. Dus zowel op bijvoorbeeld de broek als op de sweater moeten de logo’s staan.

 

Uniformen en speciale kleding

Er is sprake van een uniform als een categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de

werkomgeving door anderen wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. Uniformen kunnen

belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Bij speciale werkkleding valt te denken aan bijvoorbeeld

overalls van automonteurs, schorten van slagers of overjassen van verpleegsters.

Het gaat dan om werkkleding die niet wordt gedragen buiten de dienstbetrekking.

 

Arboverstrekking

Kleding kan ook onbelast worden vergoed of verstrekt als arboverstrekking. Het gaat hierbij om

kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding. In dat geval hangt

de verstrekking van de kleding samen met verplichtingen die u heeft op grond van de

Arbeidsomstandighedenwet. Er moet dan wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

• u heeft als werkgever een arboplan

• de verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan

• de kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen

• de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd

• er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer

 

Kleding op de werkplek

Naast bovengenoemde kleding, kunt u ook ‘gewone’ kleding aan uw werknemers verstrekken.

Om belastingvrij te blijven is vereist dat die kleding alleen tijdens de werktijd wordt gedragen en

daarna op de werkplaats blijft. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan moet u de waarde in het

economisch verkeer van de verstrekking tot het loon rekenen. Hierbij is het niet van belang of de

werknemer al dan niet verplicht is de kleding tijdens zijn werkzaamheden te dragen.